Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 2.Sürüm (Son Sürüm)

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili kanun çerçevesinde tüm kamu kurumlarının Stratejik Planlama ile ilgili olarak uyması gereken hususlar ve bunlara ilişkin gerekli açıklamaları içeren “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” ilk olarak 2003 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’nın eski adı DPT tarafından hazırlanmıştır. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu son sürümü olan 2.sürümü ise Haziran 2006’da yayınlanmıştır.

 

                    Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu