SİGMA Süreç ve Performans Yönetim Sistemi Yazılımı

Sigma Süreç ve Performans Yönetim Sistemi, Kurumlarda/Birimlerde bulunan süreçlerin çizimini, takibini, analizini ve raporlanmasını sağlayan web tabanlı otomasyon sistemidir. Süreç ve adım bazlı analizler yapılarak süreç üzerinde ki darboğazlar belirlenerek süreç iyileştirmeleri yapılabilmektedir. Aynı zamanda süreç adımlarında görev alan kişilerin performansları ölçülebilmektedir.
SİGMA Süreç ve Performans Yönetim Sistemi Yazılımı
Süreçlerinizi Faaliyet Bazlı Yönetin
Kurumda/birimde yapılan faaliyetlerin işler bazında ortaya çıkarılmasını sağlayarak iş/süreç bazlı bir kontrol sağlayabilirsiniz.
İşlerinizi Bir Akış İçinde Takip Edin
Süreçlerinizin akış şemaları oluşturulacağından, yapılan işlerinizi bir bütün halinde görebilirsiniz.
Sürecin Sorumlularını İzleyin
Her bir sürecin sahibi/sorumlusu belirlenerek hangi işin kim/kimler tarafından yapıldığı net biçimde görebilirsiniz.
Sürecin Girdi ve Çıktılarını Belirleyin ve İzleyin
Her bir sürecin etkin bir biçimde işleyebilmesi için gerekli girdileri, ortaya çıkan veya çıkabilecek çıktıları belirleyin. Böylece süreçte herhangi bir sorun yaşandığında bunun nereden kaynaklandığı rahatlıkla bulabilirsiniz.
İyileştirmeye Açık Alanları Tespit Edin
Süreçler için hedefler konulacağından, hedeflerin gerçekleşmemesi durumunda iyileştirmeye açık alanları rahatlıkla tespit edebilirsiniz.
Adımların Zaman Yönetimini Yapın
Süreç ve içerisinde bulunan adımların başlama ve bitiş tarihleri görülebildiğinden Zaman ve Plan Yönetimi verimini arttırabilirsiniz.

Süreç Çizimi

Kolay süreç çizim editörümüz sayesinde süreçlerinizi keyifle yapın
BPMN (Business Process Model and Notation) standartlarına uygun süreçler çizin.
Sürükle Bırak yapısı ile süreç çizimini eğlenceli bir hale getirin.
Farklı tasarım seçenekleri kullanarak süreçlerinizi daha anlaşılır bir hale getirin.
https://www.5m.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/5M_Sigma_Sürec_Performans_Yonetim_Sistemi_Yazilimi2.png
https://www.5m.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/5M_Sigma_Sürec_Performans_Yonetim_Sistemi_Yazilimi3.png

Süreç İlerletilmesi ve Takibi

Otomasyonunuza bağlı süreç adımlarınızı ilerletin ve takibini yapın
Süreç adımlarına kişi veya gruplar atayın.
Süreçlerinizi ister manuel ister operasyonel sisteminiz üzerinden otomatik olarak ilerletin.
Süreciniz ne zaman başlamış ne zaman bitmiş hangi adımda ne kadar beklemiş tüm şeffaflığı ile süreç ilerleyişini anlık olarak takip edin.

Performans Metrikleri

Süreç, adım ve kişi bazlı performans metriklerinizi belirleyerek Sigma üzerinden bu metriklere ulaşabiliyor musunuz kontrol edin.
https://www.5m.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/5M_Sigma_Sürec_Performans_Yonetim_Sistemi_Yazilimi12.png
https://www.5m.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/5M_Sigma_Sürec_Performans_Yonetim_Sistemi_Yazilimi4.png

Süreç İyileştirme Altlıkları

Süreçleriniz ilerledikçe adımlarınızın tamamlanma sürelerini analiz edin.
Süreçlerinizi yavaşlatan adım veya adımları belirleyin.
Sürecinizin darboğazını otomatik olarak bulun.

Özet Veriler

Süreçlerinizi ilerletin ve verilerinizi sistematik bir şekilde kayıt altında tutun.
Süreçleriniz ile ilgili günlük, haftalık veya aylık özet verilerinizi tablo ve grafikler üzerinde analiz edin.
https://www.5m.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/5M_Sigma_Sürec_Performans_Yonetim_Sistemi_Yazilimi8.png
https://www.5m.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/5M_Sigma_Sürec_Performans_Yonetim_Sistemi_Yazilimi5.png

Çıktılar

Süreçlerinizin daha hızlı ilerlediğini görün ve zamandan tasarruf edin.
Çalışanlarınızın performanslarını ölçerek daha verimli kullanın.
Çalışanlarınızın mevcut işi yönetip yönetemediğini görerek yeterliliklerini test edin.
Sunduğunuz hizmet kalitesini arttırın.
Süreçlerinizin anlık olarak hangi adımda olduğunu görerek doğru bilgilere ulaşın.
Süreçlerinizde ki gereksiz iş adımlarını belirleyin.
Toplu veriler ile haftalık, aylık ve yıllık miktar maliyet çıktıları üretin.
Süreç çıktılarından yola çıkarak darboğazlarınızı belirleyin.

Raporlar

Sigma raporlama arayüzü ile rapor tasarlamak artık çok kolay.
Klavuz tablo yapıları, grafik çeşitleri ve filtreleme yapıları gibi birçok özellik ile verilerinizi görsel raporlar ile sunun.
Süreç bazlı, adım bazlı ve kişi bazlı detay raporlar üretin.
Süreçleriniz, süreç adımlarınız ve çalışanlarınız arasında karşılaştırma raporları oluşturun.
Süreç ortalama bitiş sürelerine göre hangi süreçleriniz erken bitmiş hangileri geç bitmiş detaylı bir şekilde görün.
https://www.5m.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/5M_Sigma_Sürec_Performans_Yonetim_Sistemi_Yazilimi6.png

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.