Bireysel Öneri Sistemi Çözümlerimiz

Kurumlarda iyileştirme fırsatı sağlayan etkenlerden en önemlisi çalışanlardır. Kurumu tanıyan, işleri bilen çalışanlarınız kurum için de en değerli fikirleri üretebilecek kişilerdir. Bireysel Öneri Sistemi, çalışanlarınızın değerli ve kreatif fikirlerinin ortaya çıkartılması, değerlendirilmesi ve uygulamaya alınarak kurumunuzun sürekli olarak iyileştirmesini sağlayan bir sistemdir.

Kamuda Bireysel Öneri Sistemi Uygulanır mı? Demeyin

Bireysel Öneri Sistemi özel sektörde bir çok kurumda uygulanıp başarılı sonuçlar üreten bir yapıdırç Kamuda da iyi tasarlanıp uyguladığında önemli sonuçlar üretmektedir. Ancak özellikle kamuda başarılı sonuç alınabilmesi için aşağıda sayılan maddelere uyulması gerekmektedir.

Bu sorunlar aşıldığında sistematik olarak bir yazılım üzerinden ya da manuel olarak bu sistem kamuda başarılı bir şekilde uygulanarak istenilen sonuçlar elde edilebilmektedir.
Uyulması Gerekenler
 • Bireysel öneri sisteminin kurum yapısına uygun bir şekilde kurgulanması
 • Ödüllendirme mekanizması ile ilgili mevzuatsal sıkıntıların aşılabileceğinin farkında olunulması
 • Sürecin takvimine göre işletilmesi ve asla aksatılmaması
 • Sonuçların çalışanlara zamanında duyurulması
 • Sonuçların uygulandığına ya da uygulanma gayretine yönelik çalışanlara bilgi verilmesi

Bireysel Öneri Sistemi Yazılımı İle Süreci Daha Rahat Yönetin

5M tarafından geliştirilmiş ve bazı kurumlarda uygulanmış olan bireysel öneri sistemi yazılımımız kurumunuza özgü belirlenen yapıya göre uyarlanabilir bir yapıdadır. Öneri toplama, öneri değerlendirme, öneri kurulları, sonuç paylaşımı vb. tüm süreçlerinizi bu sistem üzerinden iş gücü tasarrufu sağlayarak süreci rahatlıkla yönetebilirsiniz.
5M Bireysel Öneri Sistemi
Biz Ne Yaparız?
 • Kurumunuza özgü bireysel öneri sistemi önerilerinin oluşturur en uygun seçimi yapmanızı sağlarız.
 • Bireysel Öneri Sistemi değerlendirme kriterleri ve ilgili kurulların oluşturulmasını sağlarız.
 • Bireysel Öneri Sistemi süreç takvimini birlikte oluştururuz.
 • Ödüllendirme mekanizması ile ilgili öneri sunar, kurumunuza en uygun ödüllendirme mekanizmasını seçmenizi sağlarız.
 • Bireysel öneri sistemi uygulama yönergesini oluştururuz. (Kurullar, değerlendirme, değerlendirme kriteri, ödül mekanizması, sürecin işletimi, vb.)
 • Bireysel Öneri Sistemi yazılımımızı kurumunuza özgü uyarlanması gerçekleştiririz.
 • Bireysel Öneri Sisteminin duyurulması ve uygulamaya başlanılması konusunda izlenmesi gereken yöntemleri belirleriz.
 • Önerilerin toplanması ve değerlendirme sürecinde sizin yanınızda olur gerekli desteği sağlarız.
 • Öneri sonuçlarının çalışanlara duyurulması ve önerilerin uygulamaya alınma sürecinde uygulanması gereken yöntemleri belirler ve süreci sizlerle birlikte takip ederiz.

“İşi en iyi o işi yapan bilir”

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.