Misyonumuz

” Kurumlarda sağlıklı ve sürdürülebilir bir yönetimi desteklemek için günün koşullarına uygun yönetim sistemleri ve bilgi teknolojileri geliştirmektir.”

Vizyonumuz

“Bilgi teknolojileri ve yönetim sistemlerini sürekli öğrenmek, öğrendiklerimizi yaşayarak ve yaşatarak büyümektir.”
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

5M HAKKINDABiz Kimiz ?

2003 yılında TÜBİTAK MAM Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan 5M, farklı sektörlerde faaliyet gösteren tüm özel şirketlere ve kamu kurumlarına yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi noktasında danışmanlık hizmeti vermekte ve müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik veya bağımsız olarak yazılım projeleri geliştirmektedir. Yenilikçi, sürekli öğrenme ve gelişim odaklı bir yaklaşıma sahip olan 5M, danışman bir firma gibi değil, çözüm ortağı/iş partneri felsefesiyle çalışmaktadır.

5M, Bilgi Teknolojileri ile Yönetim Bilimleri alanındaki deneyimini birleştirerek modern yönetim bilimlerinin etkinliğini en üst seviyeye çıkartabilen örnek firmalardandır. Uzman ve tecrübeli olduğu konularda bilgi teknolojileri yeteneğini de kullanarak çözümler üretmektedir

https://www.5m.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/3500303-1.png
 • Bilgi Teknolojileri
 • Yönetim Sistemleri / Danışmanlık

Uzman yazılım ekibi ile 5M, bilgi teknolojilerini yönetim fonksiyonlarıyla bütünleştirir ve müşterilerine ihtiyaç duydukları alanlarda optimum çözümler sağlar.

Bilgi Teknolojileri Uzmanlık Alanlarımız

 • Kurumsal İş Zekası
 • Veri Analitiği
 • Süreç ve Performans Yönetim Sistemi
 • Proje ve Eylem Takip Sistemi
 • İdari ve Yasal Takip Sistemi
 • Sınav Yönetim Sistemi
 • Uzaktan Eğitim Sistemi
 • Yönetim Bilgi Sistemi
 • Kurumsal Performans Yönetim Sistemi
 • Proje Bazlı Eğitim İçeriği Geliştirme
 • Proje Bazlı Yazılım Geliştirme

Bir kamu kurumu veya özel bir şirkette devam eden danışmanlık sürecinin eksiksiz ve zamanında tamamlanması ve sürdürülebilir olması, proje uygulayıcıları açısından en önemli başarı kriteridir. Bir danışmanlık projesi başladığında 5M, müşteriyle birlikte amaca uygun etkin bir proje analiz ve yönetim sistemi kurar, ekipler oluşturur. Proje çıktıların ihtiyaç ve beklentileri karşılamadan ve müşteri memnuniyeti sağlanmadan işi nihayetlendirmez.

Yönetim Sistemleri Uzmanlık Alanlarımız

 • Kurumsal Bilgi Yönetimi
 • Süreç Analizi ve Süreç Yönetimi
 • Abone Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Kurumsal Check-up
 • Kurumsal Yeniden Yapılanma
 • Kurumsal Paydaş Yönetimi
 • İK Uygulamaları
 • Proje ve Yatırım Yönetimi
 • İdare ve Yasal Alacak Yönetimi
https://www.5m.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/2636677-1280x1010.png

Değerlerimiz

5M, bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmaları sahip olduğu değerlere ve bu değerleri yaşatan çalışanlarına borçludur. Bu değerler, yürüttüğümüz çalışmaları en iyi şekilde sonuçlandırmamızda ve başarılarımızın sürekliliğinde bize doğru yolu göstermiştir. Müşterilerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza yenilikçi ve kaliteli hizmetler sunarak onlara katma değer oluşturmak ve sürekli gelişmek için 5M ailesine katılan her yeni üyeden, sahip olduğumuz bu değerleri benimsemesini ve yaşatmasını bekleriz
Müşteri ve Çözüm Odaklılık
Yeniliğe ve Değişime Açık Olma
Hız, Esneklik ve Dinamizm
Etkin ve Verimli Olma
Sürekli Öğrenme ve Özümseme
Adil, Dürüst ve Güvenilir Olma
Sorumluluk Sahibi Olma
Şeffaflık ve Samimiyet
Katılımcılık ve Paylaşımcılık

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • 5M Yönetim Danışmanlığı & Bilgi Teknolojileri olarak tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,
 • Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi firma olmak,
 • Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
 • Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,
 • Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak
 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.
 • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek
 • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik şirket sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini en aza indirecek yetkinliğe sahip olmak
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
 • Tüm personele Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası, Süreçler vb. konularda farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri vermek. Bu eğitim belirli periyotlarda tekrarlamak.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki uygulama, denetim, düzeltici faaliyet sonuçlarını göz önünde bulundurarak, sistemi sürekli iyileştirmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini firma bünyesindeki diğer yönetim sistemleriyle birlikte bütünleşik olarak yürütmek.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereksinimlerini anlamak ve karşılamak için çalışmalar yapmak.
 • Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.