https://www.5m.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/5M_slayt_img4-640x514.png

Yönetim Danışmanlığı + Bilgi Teknolojileri

Yazılımsal Entegre Çalışma Yeteneği

Kurumunuza özgü çalışmalar yaparak, ihtiyaç ve beklentilerinizi bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde tespit eder, uygun yönetsel çözümler ile kurumunuz için katma değer üretiriz. Bu çözümleri teknolojik olarak dönüştürür; etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlarız. 5M, Yönetim Danışmanlığı tecrübesini Bilgi Teknolojileriyle entegre ederek optimum çözümler üretir.
https://www.5m.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/5M_slayt_img3-1280x619.png
Süreç Yönetimi Çözümlerimiz | Yazılım & Danışmanlık

SüreçYönetimi

+ Sorunlu Süreçlerinizi İyileştirin

İyi analiz edilmiş, katma değeri olmayan unsurlar ayıklanarak sadeleştirilmiş ve kaynakların etkin şekilde kullanıldığı süreçler kurumsal başarıda önemli etkenlerdir. Kurumlar sorun yaşadıkları veya daha etkin bir şekilde işletmek istedikleri süreçleri detaylı olarak analiz edip, analiz sonucuna göre bunları iyileştirmeli ve geliştirmelidirler. Süreç Yönetimi çözümlerimizle sorunları çözün ve süreçlerinizi verimli bir şekilde yönetin.
https://www.5m.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/5M_slayt_img5-1-640x558.png
Kurumsal Danışmanlık Çözümlerimiz

Sürdürülebilirliği
Sağlayın

Sistem kurmak önemlidir, ancak uygulanabilirliği ve sürekliliği olmayan bir sistem, verimsizlik ve maliyet demektir. Doğru sistem, kurumunuzun performansını artırmanın yanı sıra paydaşlarınıza da değer katacaktır. Kurumsal Danışmanlık Çözümlerimizle sistemlerinizi güncel ve gelecekteki muhtemel ihtiyaçları dikkate alarak sürdürülebilir bir yapıda yeniden tasarlayın ve sürekli geliştirin.
https://www.5m.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/5M_slayt_img7-1-1280x1234.png
Abone Yönetimi Çözümlerimiz

Abone Yönetimi İle
Katma Değeri Arttırın

Su, elektrik ve doğalgaz idareleri gibi çok sayıda aboneye hizmet veren kurumlar için en önemli ve kritik konu abone yönetimidir. Abone Yönetimi Danışmanlık Çözümlerimiz ile kullanılan sistemden, veri kalitesine, sürece, yönteme ve iş modeline kadar birçok konuyu derinlemesine analiz edelim ve kurumunuz için katma değer oluşturacak sonuçlar üretelim.
Kurumsal İş Zekası Çözümlerimiz | Yazılım & Danışmanlık

İş Zekası İle
Bilgi Yönetimi

Tüm verilerinizi tek bir noktada toplayın. Verileriniz ister farklı farklı sistemlerde tutulsun, isterse herhangi bir sistemde tutulmasın hiç önemli değil. Kurumsal İş Zekası Çözümümüzle tüm verilerinizi kolayca tek bir noktada toplayın, bunları etkin şekilde yöneterek anlamlı sonuçlar üretin ve karar verme süreçlerinize destek olun.
https://www.5m.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/3156619-1280x771.png

Yönetim Danışmanlığı + Bilgi Teknolojileri

Entegre Çalışma Yeteneği

Kurumunuza özgü çalışmalar yaparak, ihtiyaç ve beklentilerinizi bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde tespit eder, uygun yönetsel çözümler ile kurumunuz için katma değer üretiriz. Bu çözümleri teknolojik olarak dönüştürür; etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlarız. 5M, Yönetim Danışmanlığı tecrübesini Bilgi Teknolojileriyle entegre ederek optimum çözümler üretir
Kurumsal Danışmanlık Çözümlerimiz

Kurumsal Verimliliğinizi
Arttırın

Bazen çok küçük dokunuşlar bile önemli ve olumlu sonuçlar sağlayabilir. Kurumunuzu daha iyi tanımak için üçüncü bir göz ile değerlendirmek ve analiz etmek, daha doğru ve hızlı adımlar atmanızı ve nihayetinde doğru kararlar almanıza destek olur. Kurumsal Danışmanlık çözümlerimizle hızlı ve etkili sonuçlar alarak siz de verimliliğinizi arttırın.
Süreç Yönetimi Çözümlerimiz | Danışmanlık & Yazılım

Süreçlerinizi
Verimli Yönetin

+ Sorunlu Süreçlerinizi İyileştirin

İyi analiz edilmiş, katma değeri olmayan unsurlar ayıklanarak sadeleştirilmiş ve kaynakların etkin şekilde kullanıldığı süreçler kurumsal başarıda önemli etkenlerdir. Kurumlar sorun yaşadıkları veya daha etkin bir şekilde işletmek istedikleri süreçleri detaylı olarak analiz edip, analiz sonucuna göre bunları iyileştirmeli ve geliştirmelidirler. Süreç Yönetimi çözümlerimizle sorunları çözün ve süreçlerinizi verimli bir şekilde yönetin.
Kurumsal Danışmanlık Çözümlerimiz

Kurumsal Sürdürülebilirliği
Sağlayın

Sistem kurmak önemlidir, ancak uygulanabilirliği ve sürekliliği olmayan bir sistem, verimsizlik ve maliyet demektir. Doğru sistem, kurumunuzun performansını artırmanın yanı sıra paydaşlarınıza da değer katacaktır. Kurumsal Danışmanlık Çözümlerimizle sistemlerinizi güncel ve gelecekteki muhtemel ihtiyaçları dikkate alarak sürdürülebilir bir yapıda yeniden tasarlayın ve sürekli geliştirin.
Abone Yönetimi Danışmanlık Çözümlerimiz

Etkin Abone Yönetimi İle
Katma Değeri Arttırın

Su, elektrik ve doğalgaz idareleri gibi çok sayıda aboneye hizmet veren kurumlar için en önemli ve kritik konu abone yönetimidir. Abone Yönetimi Danışmanlık Çözümlerimiz ile kullanılan sistemden, veri kalitesine, sürece, yönteme ve iş modeline kadar birçok konuyu derinlemesine analiz edelim ve kurumunuz için katma değer oluşturacak sonuçlar üretelim.
Kurumsal İş Zekası Çözümlerimiz | Danışmanlık & Yazılım

İş Zekası İle Kurumunuzu
Yönetin

Tüm verilerinizi tek bir noktada toplayın. Verileriniz ister farklı farklı sistemlerde tutulsun, isterse herhangi bir sistemde tutulmasın hiç önemli değil. Kurumsal İş Zekası Çözümümüzle tüm verilerinizi kolayca tek bir noktada toplayın, bunları etkin şekilde yöneterek anlamlı sonuçlar üretin ve karar verme süreçlerinize destek olun.
YAZILIMLARIMIZ

Kurumsal İş Zekası

Gelişmiş bir İş Zekası (BI) ürünü olan Kurumsal İş Zekası, kolay kullanılabilir özelliğiyle kullanıcılarının en büyük karar destek asistanı
YAZILIMLARIMIZ

Sigma Süreç Yönetimi

Sigma ile tüm kurum süreçlerinizi yeniden dizayn edebilir ve entegrasyon ile birlikte süreçte aksayan noktaları tespit edebilirsiniz.
YAZILIMLARIMIZ

Yaver İş Takibi

Yaver sizin iş yaparken en büyük yardımcınızdır. İşleri personellere dağıtıp faaliyetleri takip edebilirsiniz.

YAZILIMLARIMIZ

Hedef Yönetim Sistemi

OKR Tabanlı ve Stratejik Plan Mevzuatına Uygun Kurumsal ve Hiyerarşik Hedef Yönetim ve Performans Takip yazılımıdır.

YAZILIMLARIMIZ

Kurumsal İş Zekası

Gelişmiş bir İş Zekası (BI) ürünü olan Kurumsal İş Zekası, kolay kullanılabilir özelliğiyle kullanıcılarının en büyük karar destek asistanı
YAZILIMLARIMIZ

Sigma Süreç Yönetimi

Sigma ile tüm kurum süreçlerinizi yeniden dizayn edebilir ve entegrasyon ile birlikte süreçte aksayan noktaları tespit edebilirsiniz.
YAZILIMLARIMIZ

Yaver İş Takibi

Yaver sizin iş yaparken en büyük yardımcınızdır. İşleri personellere dağıtıp faaliyetleri takip edebilirsiniz.
YAZILIMLARIMIZ

Hedef Yönetim Sistemi

OKR Tabanlı ve Stratejik Plan Mevzuatına Uygun Kurumsal ve Hiyerarşik Hedef Yönetim ve Performans Takip yazılımıdır.
ÇÖZÜMLERİMİZ

Danışmanlık ve
Bilgi Teknolojileri

5M inovatif çözümler sunan ve bunu bilgi teknolojileri ile birleştiren danışmanlık, bilişim ve Ar-Ge şirketidir. Bu kapsamda 4 başlıktaki faliyetlerinin alt faaliyetleri aşağıdaki gibidir.
Veri Analizi ve Veri Kalitesi
Verilerinizi tanımanız, eksik ve kirli verilerinize çözüm bulabilmeniz, kısacası analiz yapabileceğiniz bir veri altyapısı oluşturabilmeniz için size destek sağlıyoruz.
Stratejik Yönetim
Kurumlarda ciddi bir analiz süreci, geniş bir katılım ve yönetimin de tam desteği ile Stratejik Plan, Performans Yönetimi ve Bütçe çalışmalarına katkı sağlıyoruz.
Abone Yönetimi
Abonelerinizle ilgili tüm süreçlerinizi verimlilik ve tahsilat odaklı olarak irdeliyor ve kurgusal iyileştirmeler yaparak katma değerini arttırıyoruz.
Veri Görselleştirme
Kurumunuz için değerli olan verilerinizi anlaşılabilir ve daha görsel bir hale getirerek hızlı sonuç üretmek ve daha hızlı kararlar alabilmek için çözümler üretiyoruz.
İnsan Kaynakları Yönetimi
Organizasyonel yapılanma, görev, yetki ve sorumluluklar, çalışan memnuniyeti, öneri sistemi ve eğitim ihtiyaç analizi çalışmalarıyla kurumunuza değer katıyoruz.
Alacak Yönetimi
Alacaklarınızı tahsil kabiliyetini kaybetmeden doğru süreçler tanımlayarak, en hızlı zamanda tahsilatını sağlamak ve tahsil kabiliyetinizi arttırmak için çözümler üretiyoruz.
Veri Anlamlandırma
Sağlıklı bir veri altyapısı oluştuktan sonra verilerinizden anlamlı sonuçlar üretebilecek analizler yaparak karar destek süreçlerinize güç katıyoruz.
Sorun Odaklı Analizler
İyileştirme yapıldığında kurumunuza maksimum fayda sağlayacak sorunlu süreçlerinizi analiz ediyor, detaylı şekilde irdeliyor ve değer üretiyoruz.
Proje Bazlı Uygulama Geliştirme
Deneyimli ekibimizle, analiz, tasarım ve uygulama geliştirme çalışmaları yaparak kurumunuza özel, ihtiyacınıza uygun proje ve çözümler geliştiriyoruz.
Kurumsal İş Zekası Yazılımı
Verilerinizi depolayın, tüm sistemlerden veri çekin, verileri tek noktada toplayın ve görselleştirin.
Sigma Süreç Yönetimi Yazılımı
Süreçlerinizi çizin, adımlarınıza sorumlular ekleyin, takip edin, dar boğazları tespit edin ve iyileştirin.
Yaver İş Takip Yazılımı
Projelerinizi, yatırımlarınızı tanımlayın, detaylandırın, görselleştirin, gant oluşturun ve sürekli takip edin.
Hedef Yönetim Sistemi
OKR Tabanlı ve Stratejik Plan Mevzuatına Uygun hiyerarşik hedef ve performans yönetim sistemi
https://www.5m.com.tr/wp-content/uploads/2019/04/img-team-2.png
MÜŞTERİLERİMİZLE BÜYÜYORUZ

20 Yıllık
Deneyim

Kurumlarda sağlıklı ve sürdürülebilir bir yönetimi desteklemek için günün koşullarına uygun yönetim sistemleri ve bilgi teknolojileri geliştiriyoruz. Danışmanlık ve bilgi teknolojileri konusunda entegre çalışma yeteneği ve deneyimini birleştirerek sürdürülebilir müşteri memnuniyetini esas alarak çalışıyoruz. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve etik değerlere olan bağlılığımızı yansıtan 1win site bölümümüzde, çevrimiçi oyun ve bahis platformumuzun nasıl sorumlu bir şekilde yönetildiğine dair daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Kurumsal Fayda, Kurumsal Dönüşüm ve Kurumsal Sürdürülebilirlik temel ilkeleri doğrultusunda; kurumunuzun yapısını anlama, özümseme (Birlikte başarmak), ihtiyacı anlama, kurumunuzla entegre çalışma ve diğer kurum tecrübelerinin paylaşımı ile kurumlarınıza değer katıyoruz. Ayrıca, kurumunuzun finansal performansını artırmak istiyorsanız, Casino Bizzo fırsatlarını değerlendirerek kurumsal avantajlarınızı maksimize edebilirsiniz.

Tutarlılık

Sözümüzde durur ve işin hakkını vermek için savaşırız.

Sürekli Gelişim

Ar-Ge altyapısı ve birikimimizi müşterilerimiz için kullanırız.

Dünyaya Uyum

Müşterilerimiz için dünyada kullanılan teknik ve teknolojileri kullanırız.
NELER YAPTIK

Müşterilerimize
Değer Katıyoruz

20 yıla sayısız proje ve iş sığdırdık. En büyük özelliğimiz müşterilerimiz ile uzun soluklu başarılı projeler yapmamızı sağlayan güven duygusu. Bu süreçte müşterilerimizin ile sıkı bağlar kurduk
012345678900123456789001234567890+

Müşterilerimiz İle Başarılı Proje Yaptık

0123456789001234567890+

Farklı Kurumsal Büyük Müşterimiz Oldu

0123456789001234567890 +

Ar-Ge Projesi Tamamladık

5M NEREDE?

Tübitak Ar-Ge Ofisimiz

5M bir Ar-Ge şirketidir ve faaliyetlerine Tübitak MAM kampüsünde yer alan merkezde devam etmektedir.
Adres
Tübitak MAM Teknoloji Geliştirme Bölgesi No:1 Gebze/KOCAELİ
İletişim
T : (262) 644 29 21
F : (262) 644 82 98
Email
B : info@5m.com.tr
D : destek@5m.com.tr