Performans Yönetimi ve Bütçe Çalışmalarımız

Stratejik planlar kurumların orta ve uzun vadeli planlamasını ortaya koyar ve bunu ne kadar reel yapıyla uyumlu yaparsa o kadar başarılı sonuçlar elde edilir. Performans yönetimiyle bu planın gidişatını izlemek, gerekli önlemleri almak ve plan doğrultusunda hareket edilip edilmediğini öğrenmek için bir yapı oluşturulur.

Kamuda stratejik planların yıllık uygulama adımları ise performans programı ve performans esaslı bütçelerdir. Yine bu çalışmalarda stratejik plan çalışmalarında olduğu gibi rutine bağlanmış ve asıl saylayacağı faydalardan uzak bir şekilde yasal zorunluluk kapsamında icra edilir bir hale gelmiştir.
Ne Durumdasınız?
 • Bütçe çalışmalarınız performans programındaki hedef ve göstergelerinizle ne derece uyumludur?
 • Stratejik Plan, performans programı dikkate alarak bir bütçe hazırlanıyor mu? Hazırlansa bile buna uymaya dikkat ediliyor mu?
 • Bütçe ile performans programınız tam olarak entegre midir?
 • Orta ve uzun vadeli yüzdesel artış hesaplamaları dışında reel bir nakit akışı ve finansman planı yapılıyor mu?
 • Performans Programınızdaki göstergeler ve gerçekte yapılan işler arasında ne kadar farklıdır? Performans Programınız ayrı gerçekte yapılan işler ayrı mı?
 • Yöneticilerin sürekli bir yatırım ve hizmet isteğine uygun bir bütçe yapılıyor mu? Dar boğazlar yöneticilere net bir şekilde gösterilebiliyor mu?
 • Bütçeniz birimlerce uygulanabiliyor mu? Bütçe aktarımlarınız, ek bütçeleriniz durumu nasıldır?
Böylece Şu Kazanımları Elde Edersiniz;
 • Birimlerin kendi (asıl) işlerine odaklanmaları,
 • Kurumsallaşma,
 • Bütçenin şişmesinin engellenmesi,
 • Toplu alımlarla maliyetlerin düşürülmesi,
 • Toplu alımlarla, doğrudan temin oranının düşmesine katkı (endirekt katkı),
 • Geriye dönük verilere sağlıklı biçimde erişilmesinin mümkün hale gelmesi.
5M Performans Yönetimi ve Bütçe Çalışmaları

Gerçekçi ve Uygulanabilir bir Performans Programı

Stratejik planla tam uyumlu ve gerçekçi bir performans programının oluşturulması tüm birimlerle, yönetimle ve bütçe hazırlayan birimle detay çalışma gerektirir. Bu çalışmaların doğru bir yöntemle ve tecrübeyle yapılması gerçekçi ve uygulanabilir bir performans programı için temel koşuldur.

Tamamen Performans Esaslı Bütçeleme ve Bütçe Disiplini

Bütçenizin klasik yüzdesel artışlar, birimler tarafından her yıl gönderilen aynı format ve kısmi değiştirilmiş rakamlarla oluşturmayın. Gelir bütçeniz, borç stoğunuz ve gerçekte yapılması düşünülen işlere göre bütçelemenizi şekillendirin.

Bütçe Simülasyonu

Bütçe simülasyonu ile yapılacak harcamalar ve yatırımlara göre bir sonraki yıla muhtemel borç devri tahmini ve gelecek yıl öngörülerinin bir simülasyonu yapılır.
Biz Ne Yaparız?
 • Bütçe hazırlık süreçlerinizi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile birlikte, tüm birimlerin ve üst yönetimin de dahil olduğu katılımcı bir yaklaşımla yürütülmesine fiili olarak destek veririz.
 • Bütçe-Performans Programı ilişkisini net olarak kurarız.
 • Bütçede gider bütçesinde yer alan rakamların mal, hizmet ve yatırım cinsinden faaliyet ve yatırım olarak net karşılıklarını tespit ederiz.
 • Bütçe ile Performans Programı tam olarak entegre ederiz. Bu bağlamda tüm birimlerin yıllık hedeflerinin belirlenmesi amacıyla toplantılar yaparız ve Performans Programı altlığını oluştururuz.
 • Bütçe hazırlık çalışmalarına sistematik bir yaklaşım getirmek için bir altyapı oluştururuz.
 • Gelir odaklı bir gider bütçesi hazırlamak ve gelir-gider dengesini sağlamak ve nihayetinde bir bütçe disiplini oluşturmak için altyapı hazırlarız.
 • Bütçe simülasyonu ile borç stoğunun iyi bir şekilde yönetilebilmesi için altyapı hazırlarız

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.