Bilgi Yönetim Altyapısını Oluşturma Çözümlerimiz

Veri, günümüz koşullarında hayatımızın önemli bir parçası haline gelmektedir. Öyle ki dünyada bir yıl içerisinde üretilen veri miktarı on yıl öncesinde üretilen toplam veri miktarının kat be kat üzerindedir. Bu durum kendi ölçeğinde özel işletmeler ve kamu kurumları için de geçerlidir. Günümüzde kurumlar artık stratejik ve operasyonel konularla ilgili tüm kararlarını bilgiye dayalı olarak vermek zorunda kalmaktadır. Bilgi yönetimi altyapısı olan kurumlar bu konuda daha başarılı olurken, altyapısı olmayan ya da yetersiz olan kurumların bilgiyi daha etkin kullanabilmesi için bilgi yönetim altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlar yapması zorunludur.

Bilgi Yönetim Altyapınız Yeterli mi?

Kurumunuzdaki bilgi yönetimi altyapısının hangi düzeyde olduğunu aşağıdaki sorularla genel hatlarıyla test etmek mümkündür;
Bilgi Yönetim Altyapınız Nasıl?
 • Kurumda yürütülen faaliyet ve işlemlere ilişkin verilerin tamamı veya önemli bir kısmı manuel (evraklarda, Office programlarında vb.) mi tutuluyor?
 • Bir faaliyet ve/veya işleme ilişkin olarak tutulması gereken veriler tutuluyor mu?
 • Veri giriş sorumluları belirlenmiş mi?
 • Veri girişleriniz sistematik ve periyodik olarak mı yapılıyor?
 • Verileriniz birbiriyle ilişkisel olarak tutuluyor mu?
 • Verileriniz boyutsal mı? Örneğin mekân, zaman, birim, tesis vb. ilişkisi kuruluyor mu?
 • Kayıt altına aldığınız verileri kullanıyor musunuz?
 • Verilerinizden fonksiyonel raporlar oluşturuyor musunuz?
 • Verilerinizi hep aynı ölçü birimi ve karakteristikte mi tutuyorsunuz?
 • Verilerinizi belirli periyotlarda kıyaslıyor musunuz?
 • Veri girişlerinde hatalı veri girişlerini ortadan kaldırmak için gerekli önlemler alınmış mı?
Bilgi Yönetimi Altyapısını Oluşturma

Bilgi Yönetim Altyapısını Nasıl Oluştururuz?

Kurumların, bilgiyi daha etkin kullanmalarını sağlamanın ve bu alandaki ihtiyaçları karşılamanın en etkin yolu, Kurumsal Bilgi Yönetim Sisteminin kurulmasıyla mümkündür. Ancak bunun için yapılması gereken en doğru iş gerekli altyapının oluşturulmasıdır. 5M, kurumlarda bilgi yönetim altyapısının kurulması için saha çalışmalarını kritik görmektedir. Bu kapsamda 5M;
Nasıl Oluştururuz?
 • Verinin üretildiği faaliyet ve işlemleri tespit eder,
 • Kurumdaki güncel tüm dokümanları, raporları vb. inceler ve veri haritasını çıkarır,
 • Bilgi yönetimi açısından kurumun fotoğrafını çeker, mevcut durumu ve ihtiyaçları ortaya çıkarır,
 • Hangi bilginin nerede ve nasıl üretildiği, nereye, nasıl ve kim tarafından kaydedildiği, nerede, nasıl ve kim tarafından kullanıldığı tespit eder,
 • Faaliyet ve işlemler bazında tutulması gereken veri başlıklarını ve bu veri başlıklarına ilişkin veri karakteristiklerini belirler,
 • Kurumun ihtiyacına göre veri giriş ve veri konsolidasyon şablonlarını hazırlar,
 • Kurum tarafından istendiği takdirde belirli süre boyunca veri giriş ve veri konsolidasyon sürecine destek verir.

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.