Alacak Yönetimi (Borç Takip) Çalışmalarımız

Kurumların yapmış oldukları başarılı çalışmaların önce tahakkuka sonra da tahsilata dönüşmesi yeni yatırımlara ve hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlamaktadır. Kurumlarda alacak yönetiminin kendi akışına bırakıldığı veya doğru zamanda doğru adımların atılamadığı görülmektedir. Müşteri ile sorunlu temasın çok olağan olduğu bu süreçleri özenle ve doğru yönetmek oluşabilecek yeni sorunlar ve yeni iş kayıplarına neden olmaktadır. Alacağın kronikleşmeden müdahalesi, müşteri ilişkilerinde çözüm odaklı ve destekleyici yaklaşılması, kullanılan araçlarda ve iletişim dilinde özen önemlidir.

“Müşterin ile ilişkini bozma ama tahsilatını yap. Sonuçta hem sen hem de müşterin bu süreçten mutlu olsun ”

Alacak yönetiminde doğru araçların ve doğru kurgunun yapılabilmesi için öncelikle kurumu tanımak ve süreçlerine hakim olmak önemlidir. Bu aşamadan sonra kurum için ideal olan ve kuruma özel Alacak Yönetimi(Borç Takip) sürecinin oluşturulması ve ilgili birimler dışında üst yönetimin de onayıyla kalıcı bir yapıya dönüştürülmesi gerekmektedir.
Kuruma özel olarak oluşturduğumuz süreçlerde iletişim yöntemlerinin dozu ve aşamaları gözetmekteyiz. Buna borcun oluşması anında borçlunun mağduriyet yaşamaması için belirli periyotlarda bilgilendirilmesi, borcuna sadık olmayan müşteriler için vade tarihi gelmeden hatırlatılması için gerekli araçların kullandırılması gibi örnekler verilebilir. Borçlu ile etkin tüm iletişim yöntemleri kullanıldıktan sonra son aşamada ihtarname ve icra düşünülmelidir. Bu yaklaşım icra dosyalarının da çoğalarak farklı iş kollarında yığılmalara neden olabileceği gibi müşteri ile ilişkinin sağlıksızlaşmaya başlamasına neden olabilmektedir.
5M olarak kurumların kullandığı yazılımlara Alacak Yönetimi modüllerinin eklenmesi için gerekli analiz, tasarım ve yazılım desteği vermekteyiz. Kurumun otomasyonunu sağlayan paydaşları ile uyumlu ve destekleyici çalışmalar yapmaktayız
Alacak yönetimi süreçlerinin izlenmesi, performans ölçümlerinin yapılması, yöntemlerin etki analizleri ve raporlama bu sürecin kurumsal kültüre dönüşmesi açısından önemlidir. Yapılan çalışmaların tahsilata dönüşlerinin, alacak yükündeki azalmanın ve sürecin işleyişi ile ilgili raporlar, karar destek süreçlerine katkı ve motivasyon açısından önemlidir.
5M Borç Takip Alacak Yönetimi Çalışmaları
5M olarak, doğru iletişim kanalları ve doğru zamanda doğru adım ile müşterilerin karşısına çıkmanın ve etki dozunun kademeli olarak arttırılması ile ilgili çalışmalar yapmaktayız. Borcun ilk oluştuğu andaki müdahaleden icra aşamasına ve tahsiline kadarki tüm süreçte, yenilikçi ve etkin, teknolojinin ve insan gücünün doğru kullanımını sağlayan ve müşteri/kurum ilişkisinin sağlıklı bir şekilde korunduğu bir yaklaşım sunmaktayız.
Bu kapsamda;
  • Borçlu guruplarının sınıflandırılması ve hangi aşamada hangi temas yönteminin kullanılacağının belirlenmesi
  • Kullanılacak teknik imkanların analizi ve gerektiğinde revizyonu
  • Süreci yönetecek ekip organizasyonunun ve eğitimlerinin yapılması
  • SMS, İhbarname, İhtarname, Çağrı Merkezi, Ön Takip ve İcra süreçleri ile ilgili yazılım kurgusu, yazılım temini, yazılım geliştirme, entegrasyon, adaptasyon ve kurumsal işleyişin bir parçası haline gelmesi ile ilgili kapsamlı çalışmalar
  • Veriye dayalı doğru zaman ve doğru hedefleme çalışmaları
  • Performans izleme ve değerlendirme
  • Denetim ve kontrol çalışmaları
  • Etkinlik analizleri
  • Sürdürülebilirliğin sağlanması ve kurumsal kültürün bir parçası haline getirmek için takip ve kontrol çalışmaları
yapmaktayız.

Tüm çalışmalarda olduğu gibi sağlıklı bir alacak yönetimi için de kurum verilerinin doğru ve destekleyici yapıda olması gerekmektedir. Müşteri bilgilerinin eksik olması iletişimin güçleşmesi ve tahsilat süreçleri için darboğaz oluşmasına neden olmaktadır. Hatalı veriler yanlış müşteriler ile iletişime, kurumsal imajın zedelenmesine ve iş kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle veri kalitesi ve veriye hakimiyet Alacak Yönetimi için kritik öneme sahiptir.
Yaptığımız çalışmalardan örnek bir Borç Takip Süreci
5M Abone Yönetimi Örnek Borç Takip Süreci

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.