Gösterge Yönetimi-Sürdürülebilir Bilgi Yönetimi Çözümlerimiz

Bilgi Yönetimi açısından kurumların dikkat etmeleri gereken en kritik konulardan biri de sürdürülebilirliktir. Bilgi yönetimi bir defaya mahsus ve sonu olan bir uygulama değildir. Önemli olan gerekli altyapıyı kurup, bunu sürekli olarak işletmek ve geliştirmektir. Kurumların bu alanda yapacakları yatırım, ürettikleri güncel verileri sürekli olarak sisteme dahil edip, kararların daha sağlıklı hale gelmesini sağlayacaktır. Bu sayede verilen doğru kararlarla birçok alanda etkinlik ve verimlilik sağlanmış olacaktır.

Bilgi Yönetim Sisteminiz Sürdürülebilir Yapıda mı?

Kurumunuzdaki bilgi sisteminin ne derece etkin olduğunu genel hatlarıyla analiz etmek için aşağıdaki sorulara verilen cevaplar önemli ipuçları sunacaktır;
Bilgi Sisteminiz Ne Derece Etkin?
 • Veriler sadece kayıt ediliyor ancak kullanılmıyor mu? Ya da sadece yılsonu raporlarında görüntülenmek için mi kullanılıyor?
 • Veri yönetimi için organizasyonda bir yapı oluşturulmuş mu?
 • Çeşitli nitelik ve görsellikte raporlar oluşturuluyor mu?
 • Karar süreçlerinde veriler kullanılıyor mu?
 • Veri toplama süreci kişilerden ne kadar bağımsız hale getirilmiştir?
 • Verilerin durumunu görmek için çeşitli nitelikteki göstergeler (ölçekli göstergeler, üst performans göstergeler) oluşturuluyor mu?
 • Bilgi yönetimi kurumda sadece bir birimin ya da belirli kişilerin işi mi yoksa kurum genelinde bir yayılım söz konusu mu?
 • Verilerle kıyaslama yapılıyor mu?
5M Gösterge ve Sürdürülebilir Bilgi Yönetimi

Sürdürülebilir Bilgi Yönetimi İçin 5M

5M, kurumlarda bilgi yönetim sisteminin sürdürülebilir hale getirmek amacıyla çalışmalarını ilgili kişilerle birlikte ve uygulamalı olarak yapar. Bu kapsamda;
Nasıl Yaparız?
 • Sistemin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için kurumdaki ilgili birimlere ve kişilere uygulama desteği ve eğitimler verir,
 • Birimler bazında veri girişlerini kontrol altına almak ve veri giriş performansını hesaplamak için gerekli kurguyu oluşturur,
 • Veri giriş performansını Üst Yönetime sunmak için gerekli raporları ve ekranları hazırlar,
 • Potansiyel veri giriş hatalarını tespit edecek ve uyarılarda bulunacak yöntemler geliştirir,
 • Veriye dayalı işlemlerin kurum genelinde yayılımını sağlamak için görev dağılımını yapar ve koordinasyon süreçlerini tanımlar,
 • Mevcut verilerden (belirli formüller kullanarak) yeni ve üst düzey performans göstergeleri oluşturur ve böylece operasyonel süreçlerin ve kurumsal gidişatın trendsel olarak izlenmesini sağlar. Ayrıca bunları yönetime periyodik olarak sunarak, verinin işlevsel olarak kullanılmasını sağlar.

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.