İcra Süreçlerinin Yönetimi ve Takibi Çalışmalarımız

Alacak Yönetimi sürecinin en sorunlu ve yasalar ile sınırları çizilmiş, tecrübe gerektiren ve kurum çıkarlarına ters bir durum oluşmaması için hassas bir şekilde yönetilmesi gereken aşamasıdır. En son aşamada ve alacağın normal iletişim ile tahsil edilemez düzeye geldiği durumda başvurulmalıdır.

5M olarak 2009 yılından beri büyük icra büroları başta olmak üzere kamu ve özel sektörde süreç danışmanlığı ve Bisy (Bütünleşik İcra Süreçleri Yazılımı) ile hizmet verdik. Toplu dosya yönetimi yapan bürolar ve farklı avukatlık büroları ile çalışan kurumlar hizmet kapsamımız içinde yer aldı.
Bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışmaları şu şekilde özetleyebiliriz;
  • Kurum icra birimleri veya toplu dosya takibi yapan büroların icra süreçleri analizi ve iyileştirmesi
  • İcra yazılımı desteği veya modül geliştirme desteği
  • UYAP gibi diğer kurumlar ile entegrasyon
  • Kurum otomasyonu ile entegrasyon ve veri akışı/örtüştürülmesi
  • Organizasyonel yapılanma
  • Etkinlik analizleri
  • İcra personelleri eğitim ihtiyaç analizi ve eğitimleri
  • Performans göstergeleri izleme ve değerlendirme
  • Veri analizleri, veri teminine destek ve veri iyileştirme çalışmaları
  • Raporlama ve karar destek süreçlerine katkı
5M İcra Yönetimi Çalışmaları

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.