İNSAN KAYNAKLARI

Bizimle Çalışmak
İster misiniz?

Bizimle çalışmak veya staj yapmak istiyorsanız cvnizi ik@5m.com.tr ye gönderebilirsiniz.

Unutmayın ! 5M ailesinde çalışan her bir bireyin sahip olması gereken 11 yetkinlik vardır. Her bir yetkinliğe ilişkin alt açılımlar sayfanın alt kısmında mevcuttur. 5M ailesinin bireyleri bu yetkinliklere uygun olarak çalışır.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Senior Yazılım Uzmanı
Senior yazılım uzmanı pozisyonuna uygunsanız bu alanda başvuru yapabilirsiniz.
Junior Yazılım Uzmanı
Junior yazılım uzmanı pozisyonuna uygunsanız bu alanda başvuru yapabilirsiniz.
Front End Devoleper
Front End Devoleper pozisyonuna uygunsanız bu alanda başvuru yapabilirsiniz.
Yönetim Danışmanı
Yönetim Danışmanı pozisyonuna uygunsanız bu alanda başvuru yapabilirsiniz.
Stajyer
Stajyer pozisyonuna uygunsanız bu alanda başvuru yapabilirsiniz.
5M ailesinde çalışan her bir bireyin sahip olması gereken 11 yetkinlik aşağıdaki gibidir.
Sorumluluk Bilinci
Bir 5m çalışanı;

◾️ Kendisine verilen görevi sahiplenir ve yetkiler dahilinde inisiyatif kullanır
◾️ Yapılması gereken bir iş olduğunda veya kendisine yapması için bir iş verildiğinde, bu işle ilgili hedefe ulaşıncaya kadar sorumluluk almaktan çekinmez.
◾️ Kendisinden kaynaklı hataları kabullenir ve sorumluluğunu üstlenir.
◾️ Kendi sorumluluğunda bulunan araç, gereç ve donanımı özenli bir şekilde kullanır.
◾️ Üstlendiği işi tamamlamak için gerekirse uzun süre çalışır ve fazladan iş üstlenebilir.
Ar-Ge ve İnovasyon Bilinci
Bir 5m çalışanı;

◾️ Mevcut işlerle ilgili veya yeni iş konuları hakkında gerektiği durumlarda gerekli araştırma faaliyetlerini yürütür.
◾️ Kendi dışındaki başka kimselerin söylemesine fırsat bırakmadan işle ilgili konularda inceleme, kaynak araştırma, tarama, bilgi toplama, yurt dışı uygulama örneklerini gözden geçirme, rakip analizi, vb. çalışmaları yürütür.
◾️ Araştırma ve öğrenmenin her işin doğasında olduğunu bilir.
◾️ Kendi mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve kendini bu yönde geliştirir.
◾️ Şirketin süreçlerini sorgular, yaptığı çalışmaları değerlendirir, işlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için iyileştirme faaliyetlerinde bulunur.
◾️ Deneyimlerden, hata ve davranışlarından ders alır.
Problem Çözme ve Sonuç Odaklılık
Bir 5m çalışanı;

◾️ İşi ile ilgili ortaya çıkan problemleri tespit eder, çözüm için gerekli analizleri yapar ve çözüme yönelik alternatifleri oluşturur.
◾️ Çözüm alternatifleri arasında doğru, en uygulanabilir, yararlı ve ekonomik olanını seçer. Yoğun iş ortamı ve stres altında doğru ve süratli karar verir.
◾️ Problemler karşısında tıkanıp kalmaz, karşısına çıkan engelleri aşmak için gerekli girişimlerde bulunur ve sonuca ulaşır.
◾️ Analitik düşünme yeteneğine sahiptir; olayları ve durumları analiz edebilir, birleştirebilir, sınıflandırabilir, formülize eder ve değerlendirebilir.
◾️ Sonuca ulaşmak için pratik ve uygulanabilir yaklaşımlar sergiler.
Takım Çalışması
Bir 5m çalışanı;

◾️ Şirket hedefleri doğrultusunda diğer çalışma arkadaşları ile uyumlu bir şekilde çalışır ve katma değer oluşturur.
◾️ Takım çalışmasına yatkındır. Katılımcı ve yaygınlaştırıcıdır.
◾️ İş arkadaşları ve üstleri ile iyi geçinir ve uyumludur.
◾️ Takım içinde alınan kararları destekler ve uygular.
◾️ Çalışma arkadaşları ile işbirliği yapar, gerektiğinde rahatlıkla üstlerine danışır.
◾️ Herhangi bir sorunla ilgili rahatlıkla öneri getirir.
◾️ Fikir ve eleştirileri olumlu karşılar ve fikir ve eleştirilerden yararlanır.
◾️ Takım üyesi olarak dayanışma içinde çalışır ve kişisel çıkarlarına değil, takımın bütünsel hedeflerine bağlıdır.
Yaratıcılık ve Yenilikçilik
Bir 5m çalışanı;

◾️ Mevcut işlerin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için yeni fikirler geliştirir.
◾️ Uygulamalar üzerinde düşünür, süreç iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur.
◾️ Mevcut işlerin dışında yeni fikir, kavram/konsept, yöntem ve uygulamalara açıktır.
◾️ Yeniliklere ve değişime kapalı değildir. Yeniliklerin kuruma adaptasyonu konusunda gerekli düşünce yapısına ve girişimci ruha sahiptir.
◾️ Karmaşık ve zor durumlarda doğru ve objektif açıklamalar yapar.
◾️ İşinde teknolojiyi en etkin biçimde kullanır ve teknolojik gelişmelere seyirci kalmaz.
◾️ Performansını geliştirmek için çalışma tarzını ve yönetimini gözden geçirir.
◾️ Düşüncelerinde esnektir. Gerçekçi planlara dönüştürülebilen yeni iş anlayışları yaratır.
Pazarlama ve Organizasyon
Bir 5m çalışanı;

◾️ İşi ile ilgili hedeflere ulaşabilmek için gerekli olan planlama bilgisine sahiptir.
◾️ Yapılacak işleri öncelik sırasına koyar.
◾️ İşe ilişkin amaçlara ulaşmak için zaman ve kaynakları en etkin biçimde kullanılacak planlama yapar.
◾️ Planın işlerliği, iş ve kişi organizasyonu ile koordinasyonu sağlar.
◾️ Yön belirleyecek zihinsel güze sahiptir.
Esneklik
Bir 5m çalışanı;

◾️ Farklı ortamlarda ve farklı kişilerle çalışabilme özelliğine sahiptir.
◾️ Değişen iş koşullarına kolayca ayak uydurur.
◾️ İnişli-çıkışlı performans sergilemez.
İletişim
Bir 5m çalışanı;

◾️ İş ile ilgili konularda görüşeceği kişilerle rahatlıkla iletişim kurar ve bu konuda herhangi bir çekinceye sahip değildir.
◾️ Sahip olduğu bilgiyi takım arkadaşları ve yöneticileri ile paylaşır, gerektiği durumlarda raporlamada bulunur.
◾️ Önemli durumlarda ve kendisinden periyotta yöneticileri ve diğer takım arkadaşlarını bilgilendirir.
◾️ Bilgiyi diğer kişilere gerektiği yerde ve gerektiği zamanda sözlü ve yazılı biçimde aktarır. Konuyu açık ve inandırıcı biçimde ortaya koyar.
◾️ Fikirlerini açık ve etkileyici biçimde aktarır ve karşısındakini ikna eder.
◾️ Farklı konum ve kültüre sahip kişilerle konuşurken dinleyiciye uygun bir dil kullanır.
◾️ Dinlemesini bilir. Karşısındakinin duygu ve düşüncesini anlamaya çalışır.
◾️ Bilgi alışverişini doğru kişilerle, doğru iletişim aralarıyla, zamanında eksiksiz olarak yapar.
◾️ Yazılı ve sözlü iletişimde şirket standart ve kurallarına uyar.
Diğerlerini Yetiştirme ve Geliştirme
Bir 5m çalışanı;

◾️Hedeflere ulaşabilmek için diğer personelin bilgi düzeyi, beceri ve yetkinliklerinin gelişmesi için destek olur ve yönlendirmelerde bulunur. Davranışları ve çalışmaları ile örnek olur. Diğerlerinin adapte olması, gelişmesi ve uyumu için gerekli ortamı ve fırsatları oluşturur.
◾️ Başkalarının beceri ve yetkinliklerini geliştirir. Onlara uygun davranışlar konusunda yön gösterir.
◾️ Başkasının yetişmesini ve gelişmesini sağlayacak fırsatlar yaratır.
◾️ Etkileme, yönlendirme, destek ve sorumluluk verme yoluyla diğer kişileri belirli hedeflere ulaşma ve performanslarını daha üst düzeye çıkarma yönünde motive eder ve harekete geçirir.
◾️ Amaca yönelik yönlendirme ve yol gösterme yapar, başkalarına destek verir.
Müşteri Odaklılık
Bir 5m çalışanı;

◾️ Müşterinin değişen gereksinimlerini önceden görür, anlar ve karşılar.
◾️ Müşterilerle sağlam ilişkiler kurar ve onların ihtiyaçlarını takip eder.
◾️ Şirketi müşterilere karşı en iyi şekilde temsil eder.
◾️ Müşterilerle herhangi bir olumsuz davranış içerisine girmez.
Dürüstlük ve Güvenilirlik
Bir 5m çalışanı;

◾️ Söyledikleri ile davranışları tutarlıdır, verdiği sözleri tutar ve yerine getiremeyeceği sözler vermez.
◾️ Etik kurallarına dikkat eder, dürüsttür, güven verir, adaletli davranır.