Veri Analitiği Çalışmalarımız

Günümüzde kurumlar ve organizasyonlar eşi görülmemiş boyutta veri üretmekte ve her geçen gün de bu durum katlanarak devam etmektedir. Ancak bu kadar çok üretilen veri, fonksiyonel olarak fayda sağlayabilecek bir şekilde tutulabilmekte midir? Bu sorunun cevabı önemlidir. Bir diğer temel soru ise bir çok veri yığını içerisinde anlamlı sonuç üretmek istediğimizde bize doğru sonuçlar gösterecek temiz ve nitelikli verimiz var mıdır ve verimiz yeterli midir? Veri Analitiğinden söz edilebilmesi için doğru, eksiksiz ve yeterli düzeyde bir veri altyapımızın olması gerekir.
Ne Durumdasınız?
 • Kurumumuzda yapılan tüm işlere ilişkin verilerimiz mevcut mudur?
 • Verilerimizin hepsi formel bir yapıda mı tutulmaktadır?
 • Verilerimiz ne kadarı doğrudur, günceldir ve eksiksizdir?
 • Kirli verimiz var mı? Kirli veri üretmeye devam ediyor muyuz?
 • Verileri analiz edebileceğimiz tüm boyutlarıyla tutabiliyor muyuz?
 • Hangi faaliyetlerden hangi verileri hangi boyutlarda ürettiğimizin farkında mıyız?
 • Verileri toplamak, toparlamak, derlemek ve doğrulamak için zaman kayıpları yaşıyor muyuz?
 • İstediğimiz en güncel verilere çok kısa sürede ulaşabiliyor muyuz?
5M Veri Analitiği Çalışmaları

“Verilerinizi Keşfedin, Analiz Edin, Anlamlandırın. Verileriniz doğru karar almanız için size yol göstersin”

Verinizi tanıyın, neye sahip olduğunuzun farkında olun.

Veri madenciliği, İş Zekası, Büyük veri, vb. kavramlara geçmeden önce kurumların yapmış olduğu faaliyetler çerçevesinde üretmiş oldukları temel düzeydeki verilerini tanıması gerekir. Verileri tanımak, neye sahip olduğunuzu bilmek size neler yapabileceğiniz hakkında fikir verecektir. Çok veriye sahip olabilirsiniz ancak verileriniz istenilen boyutta değilse, eksikse, güvenilir değilse, kirli verileriniz mevcutsa, geçmiş veriniz yoksa öncelikli olarak sağlam bir veri düzlemi oluşturmanız gerekir.
5M Veri Analitiği Çalışmaları
5M Veri Analitiği Çalışmaları

Verilerinizle İlgili Temel Düzey Analizler Yapın, Verilerinizi Görselleştirin ve Daha İyi Yorumlayın

Sağlam bir veri altyapısına sahip olduktan sonra verilerinizden detay analizler yerine ilk aşamada mevcut verilerinizi okunabilir, anlaşılabilir ve görsel bir hale getirin. Veriyi daha farklı şekilde, grafik vb. görsel araçlarla daha iyi okuyun. Çeşitli ögelerle zenginleştirerek farklı boyutlarda verinizi görüntülenmesini sağlayın. Veri analizi aşamasına geçmeden önce verilerinizi görselleştirerek ve farklı boyutlarıyla görmeniz size önemli katkılar sağlayacaktır.

Sahip Olduğunuz Veriyi Analiz Edin ve Onu Anlamlı Ve Değerli Bir Hale Getirin

Sağlam bir veri altyapısına sahip olduktan sonra verilerinizden anlamlı sonuçlar üretebilmek için verilerinizi doğru bir şekilde kullanmanız ve analiz etmeniz gerekir. Veri Analizi ile verilerinizi anlamlı bir hale getirebilme, anlamlı veri desenleri tespit etme, faydalı bilgiler tespit etme, gelir arttıran, iyileştiren, katkı sağlayan sonuçlar üretme noktasında çözümler üretilmektedir. Veri Analizi nihayetinde insan gözüyle, uzman analiziyle tespit edilemeyen örüntülerin tespit edilmesi noktasında bize sonuçlar üretebilmektedir.

Veri Analizi ile ilgili bir çok teknik ve yaklaşım mevcut olup ilgili teknik ve yaklaşımları kullanarak bilimsel bir yaklaşımla etkili sonuçlar üretecek analizler yapıyoruz.
5M Veri Analitiği Çalışmaları

Kurumlarda Veri İle İlgili Yaşanan En Önemli Problemler

Bir çok kurumda (kamu kurumları da dahil) önemli düzeyde veri üretilmekte ve bu veriler bir şekilde operasyonel sistemlerde depolanmaktadır. Operasyonel sistemler haricinde de excel, drive, vb. formel bir veri yapısında olmayan ortamlarda da bir çok faaliyet sonucu tutulmaktadır. Verilerin ilişkisel, tek noktada ve analiz edilebilir bir altyapıya sahip olduğunu söylemek çok mümkün gözükmemektedir. Bu durumun oluşumunda aşağıda yer alan problemlerin varlığı önemli bir etkendir.
Eksik veriler
Birçok müşteriniz var veya aboneniz var, bu abonelerin temel sicil-kimlik bilgilerinde önemli eksiklikler var, buna bağlı olarak bir çok analiz yapacağınız boyutunuz (yaş, cinsiyet, ikamet, vb.) eksik oluyor
Standardize Edilmemiş veriler
Örneğin adres veriniz var ama UAVT formatında bir yapıda değil veya çok az sayıda veriniz UAVT formatında, sayaç marka model veriniz var ama metin formatında tutulmuş.
Kirli veri üretiminin durdurulamaması
Eksik veri üreten, güvenilir olmayan veri üreten noktaların tespit edilememesi ve kirli veri akışının sisteme girmesine müsaade edilmesi.
Saha Çalışmalarının Verilerin Güncelleme Noktasında Yüksek Beklentiyi Karşılayamaması
Saha çalışmalarından yüksek beklenti ile sonuç beklenmesi ancak saha çalışmalarının sonuçlarının bekleneni karşılamaması ve oldukça maliyetli olması.
Derinlemesine tutulmayan veriler
Örneğin bir faaliyet sonucuna ilişkin veri tutulmuş sadece sonuç verisi var, bu faaliyetin yapıldığı yer; ilçe-mahalle verisi yok, kullanılan malzemenin türü, cinsi özelliği yok, kimin yaptığı verisi yok.
İlişkisel boyutta tutulmayan veriler
Ortak standartta olması gereken verilerin farklı bir şekilde tutulması ve birleştirilememesi, Örneğin ilçe-mahalle verisinin her bir veri kaynağında farklı bir biçimde tutulması, metin olarak tutulması, vb.
Sağlıklı bir veri güncellemesi yapılamaması
Elde çeşitli veri kaynaklarının var olması veya ulaşılabilir olmasına rağmen ince işçilik gerektiren veri güncelleme çalışmalarının yanlış yöntemlerle çok uzun sürelerde ve istenilen sonuçları üretecek şekilde yapılamaması.
Biz Ne Yapıyoruz?
 • Verilerinizi ve veri altyapınız analiz ediyoruz.
 • Eksik, saklı ve kayıp verilerinizi tespit ediyoruz.
 • Kirli veri üreten noktalarınızı tespit ediyoruz. Kirli veri üretiminizi sonlandırmak için gerekli altyapıları hazırlıyoruz.
 • Kirli verilerinizin sistemden arındırılmasına yönelik veri temizleme işlemi yapıyoruz.
 • Standardize edilmemiş verilerinizi analiz ediyoruz ve standardize edilmesi için altyapı oluşturuyoruz.
 • Verilerin hangi boyutlarda ve derinlikte tutulmasına yönelik analizler yapıyoruz, mevcut durumunuzu tespit edip veri altyapınızı ve veri modelinizi hazırlıyoruz.
 • İnce işçilik gerektiren ve hassas bir konu olan veri güncelleme ve eksikleri giderme noktasında algoritmalar oluşturarak analizler yapıyoruz ve hızlı, etkili çözümler üreterek verilerinizi güncelleme noktasında size önemli katkılar sağlıyoruz.
 • Saha çalışmaları gerekmesi durumunda saha çalışmalarınızı en etkili ve doğru sonuç üretebilmesine yönelik yönlendirme listeleri hazırlıyoruz ve kontrol ediyoruz.
 • Hiç tutulmayan boyutlarda verilerinizi saklayabilmeniz için altyapı hazırlıyoruz.
 • Sağlam, güvenilir ve ilişkisel boyutta bir veri altyapınızın oluşumu için size destek oluyoruz.
 • Veri altyapınızı maksimum faydayı sağlayabilmeniz için dönüştürmenize destek oluyoruz.
 • Verilerden değer elde etmek için gerekli veri altyapısını hazırlıyoruz.
 • Verilerinizden anlamlı sonuçlar üreterek bunları katma değere dönüştürüyoruz.
 • Karar verme süreçlerinizde size destek oluyoruz.
Neden Biz?
 • Verilerinizi tanıyoruz. Veriye hakim olmak için işi bilmeniz gerekir, işi bilirseniz ilgili veriye ve derinliğine hızlıca hakim olabilirsiniz.
 • Veri analizi ile ilgili tüm süreçlerde İnce işçilik gerektiren ve hassas bir çalışma yapıyoruz.
 • Veri güncelleme noktasında size hızlı ve etkili çözümler üretiyoruz.
 • Veri analizi noktasında kuruma katkı sağlayabilecek alanların neler olduğunu biliyoruz ve buna göre en etkili sonuçlara odaklanabiliyoruz.
 • Kamu tecrübesinin önemli olduğuna inanıyor ve kamuya uygun bir yapıda bu işlerin nasıl başarılı sonuçlar üreteceğini biliyoruz.
 • Kurumunuzda yapılan işlerin ne olduğuna yabancı değiliz
 • Bu işin nasıl ve ne şekilde yapıldığını iyi biliyoruz.
 • Kamu kurumlarını yakından tanıyor, yapılarını çok iyi biliyoruz.

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.