Organizasyonel Yapılanma Çözümlerimiz

Kurumlar, en doğru organizasyon yapısıyla yönetildiklerinde başarılı olurlar. Doğru kişiler önemlidir ancak doğru kişilerin doğru yerlerde ve pozisyonlarda çalışması kurumsal başarıyı etkileyen önemli bir unsurdur. Sağlıklı işleyen bir organizasyonel yapınız mevcut değilse ve organizasyonel verimsizlikleriniz mevcutsa organizasyonel yapılanmaya ve yenilenmeye ihtiyacınız var demektir.

5M, özel şirket ve/veya kamu kurumu tüm müşterilerinin organizasyonlarını yeniden yapılandırırken, mevcut organizasyonu yapısını ve mevzuatı inceler, kurumun amaç ve hedeflerini gözden geçirir. Anket uygulaması ve mülakat yöntemiyle sürece katkısı olacak tüm kişilerin görüş ve önerilerini alır, bunları kendi analizleriyle ve tecrübesiyle harmanlayarak en optimum organizasyon yapısının nasıl olması gerektiğini belirler.

Ne durumdasınız?

Bu soruları kendi kurumunuz için sorarak vereceğiniz cevaplara göre bu çalışmalara ihtiyaç duyup duymayacağınızı analiz edebilirsiniz. Bu konu özellikle kurum üst düzey yöneticilerinin karar vereceği bir konu olduğu için bu soruların üst yönetici gözünden değerlendirilmesi önem taşımaktadır.
Bu Soruları Kendi Kurumunuz İçin Sorun...
 • Kurumunuzda organizasyonel verimsizlik olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Organizasyon yapısında birimlerin dağılımında sizi rahatsız eden bir yapı olduğunu düşünüyor musunuz?
 • İstemeseniz de kişilere bağlı birimler oluşturuyor musunuz? Oluşturulmuş mudur?
 • Pasif birimleriniz var mı?
 • Çok fazla sayıda olan alt birimlerinizi ve fonksiyonlarını tam olarak biliyor musunuz?
 • Birleştirilecek, ayrıştırılacak birimler olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Bölgesel yapılanmanız, birimleriniz varsa bunların doğru bir mantıkla yapıldığını düşünüyor musunuz?
 • Yöneticilerinizi (Müdür düzeyinde) yakından tanıyor musunuz?
 • Yöneticileriniz yaş, kadro durumu vb. yasal kısıtlarını dikkate alıyor musunuz?
 • Norm kadroya göre organizasyon yapınız ne durumdadır?
5M Reorganizasyon ve Organizasyonel Yapılanma

Organizasyon Yapınızla İlgili Analiz Yapalım

Mevcut organizasyonel yapınızı ve mevzuatı inceler, kurumun amaç ve hedeflerini gözden geçirir, çeşitli yöntemlerle sürece katkısı olacak tüm kişilerin görüş ve önerilerini alır, bunları kendi tecrübemizle birleştirip analiz ederiz.

Organizasyonel Yapınızla İlgili Verimsizlikleri Ortadan Kaldıralım

Yapılan saha çalışması ve çeşitli yöntemlerle elde edilen çalışmalar sonucunda verimsizlik olan noktaları tespit eder, bunlarla ilgili öneriler oluşturur ve kurumunuz için en optimum organizasyon yapısının nasıl olması gerektiğini belirleriz.

Kamu kurumlarında durum başka, her şey Norm Kadro ile Belli

Kamu kurumlarında mevzuat belirleyici bir unsurdur. Norm kadro ile de kurumlar yapılarını şekillendirir. Ancak organizasyonel verimlilik açısından kurumların insiyatifine verilmiş bir çok organizasyonel tasarım unsuru vardır. Norm kadro ile maksimum birim sayısının ne olduğunu, hangi birimlerin zorunlu olduğunu, hangi birimlerin ekstradan kurulabileceğinin çerçevesi çizilmiştir. Bu geniş bir hareket alanıdır ve kurum üst düzey yöneticisi organizasyonun daha verimli olması için bir çok noktada karar vererek kendi yapısını oluşturabilir.

Kurum Olarak Bunu Bizde Yapabiliriz Neden Hizmet Alalım

Her kurum ve her üst düzey yönetici bu çalışmaları yapabilir. Biz bu çalışmalarda onlara çok daha geniş bir bakış açısı sunarak en doğru kararların verilmesi noktasında bir girdi sağlarız. Özellikle kurum üst düzey yöneticilerinin yer alması gereken bir çalışma olduğu için mevcut rutin işlerin dışında ekstra bir gayret sarf etmeleri gerekir. Bu yüzden çalışmalar beklenenden daha uzun bir sürede nihayete erebilir. Biz bu noktada zaman tasarrufu sağlar, kurum dışında bağımsız bir göz olarak görüş ve önerilerimizi kurum içi etkilerden uzak olarak sunar, doğru kararların verilmesine yardımcı oluruz.
Neden Bizimle Çalışmalısınız?
 • Yöneticilerin ne istediğini anlayabiliyoruz, ihtiyacı tanımlayabiliyoruz.
 • Yöneticilerin işin içine girerek daha uzun bir zaman diliminde yapabileceği bir çalışmada onların değerli vakitlerini daha doğru işlere yönelterek daha kısa sürede bu işlerin sonuçlanmasını sağlıyoruz.
 • Kurumun kendisinin bu tarz çalışmaları daha uzun sürede yapmasından dolayı bu süre içinde organizasyonel verimsizlikten ötürü meydana gelen iş gücü kayıplarını en aza indirgemiş oluyoruz.
 • Kurumların organizasyonel yapılanlamalarını biliyoruz ve başka kurumlarla kıyaslamalar yapabiliyoruz.
 • Kamu tecrübesinin önemli olduğuna inanıyor ve kamuya uygun bir yapıda bu işlerin nasıl başarılı sonuçlar üreteceğini biliyoruz.
 • Kurumunuzda yapılan işlerin ne olduğuna yabancı değiliz
 • Bu işin nasıl ve ne şekilde yapıldığını iyi biliyoruz.
 • Kamu kurumlarını yakından tanıyor, yapılarını çok iyi biliyoruz.

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.