Abone Yönetiminde Teknolojik İhtiyaçlar, Yazılım Kurgusu ve Yazılım İhtiyaç Analizi Çalışmalarımız

5M, gerek yazılım projeleri gerekse danışmanlık yaptığımız konular ile ilgili teknik konularda inovasyon ve Ar-Ge yi aktif olarak kullanan bir şirket. Organizasyonu ne kadar kuvvetli yaparsanız yapın, süreçleri ne kadar mükemmelleştirirseniz mükemmelleştirin teknolojik değişimi yapmadığınız durumda Abone Yönetiminde değişimden, verimlilikten ve başarıdan söz etmek mümkün değildir.
Abone Yönetiminin her alanında teknolojinin etkin ve yenilenerek kullanımı;
 • İnsan kaynağının da daha verimli alanlarda ve daha etkin kullanılmasına
 • Hizmet kalitesinin artmasına ve süreçlerin kısalmasına
 • Kayıpların ve israfın önlenmesine
 • Gelir artışına
etki etmektedir. Yaşam tarzımızın değiştiği ve her şeyin dijitalleştiği bir dönemde müşterinin hizmete erişimi ve genel yaşam tarzındaki değişikliklere Abone Yönetimi’nin de uyum sağlayabilmesi önemlidir. Bu yenilenen süreçlerin ve değişen iş yapış şekillerinin kullanılan yazılımlar ve donanımlar ile de desteklenmesi ile mümkün olabilecektir.
Abone Yönetiminde Teknolojik İhtiyaçlar, Yazılım Kurgusu ve Yazılım İhtiyaç Analizi
Bu kapsamda Abone Yönetimi odağında müdahale ettiğimiz ve çalışmalarına katıldığımız konular;
 • Yeni yazılım ve donanım ihtiyaçlarının süreçler göz önüne alınarak belirlenmesi (Abone Yönetimi Yazılım ve Donanım İhtiyaç Analizi)
 • İhtiyaç duyulan donanım ve destekleyici ürünlerin tespiti ve fizibilitesi
 • İhtiyaç temini ile ilgili şartname hazırlama ve doğru tedarikçiden temini için doğru metriklerin tanımlanması
 • Yeni yazılımlar için yazılım kurgusunun(kurumun iş yapış şekline ve süreçlerine uygun olması çok önemli) ve yazılım tasarımlarının yapılması
 • Dış kaynaklı yazılım geliştirme süreçlerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili destek
 • Destekleyici kullanıcı eğitimleri ve eğitim ihtiyaç analizi
 • Yazılım geçişleri sürecinin takibi kontrolü, kurgusunun yapılması ve veri desteği sağlama
 • Sürece hakim nitelikli personel desteği ile yazılım geçişi ve uyumlaştırma desteği
 • Abone Yönetim Sistemi (ABYS) ve diğer destekleyici yazılımların değişiklik ve revizyon taleplerinin takibi, yönlendirilmesi ve yönetimi
 • İhtiyaca göre yazılım ve kod desteği
şeklinde özetlenebilir.

Kısacası Abone Yönetimi ile ilgili yapılan tüm çalışmalar gibi teknolojik ihtiyaçlar, temini ve inovasyonu ile ilgili çalışmalarımız da zincirin olmazsa olmaz en önemli halkalarından biridir.

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.