Tahakkuk Arttırıcı Çalışmalarımız

Şüphesiz ki gelir kaybı yaşayan ve tüketim ile tahakkuku dengeleyemeyen kurumların tahsilatları da düşük olacak ve abonelerine sağlıklı hizmeti götürme noktasında da zorlanacaklardır. Üretilen ve maliyetli olan kaynağın değerinde tahakkuklaştırılabilmesi ve tahakkuk kayıplarının azaltılması kurumun varlığı açısından kritiktir.

Genellikle Gelir Arttırıcı Çalışmalar (GAÇ) olarak da adlandırılabilecek bu çalışmalar kurumun yapısına, iş yapış şekline ve müşteri karakteristiklerine göre kurum bazında özelleştirilmektedir. Kurumun analizi ve sonrasında öncelikler belirlenerek uygun çalışma adımları planlanmaktadır.
5M Tahakkuk Arttırıcı Çalışmalar
Kurumlarda tahakkuk kayıplarının azaltılması konusundaki bilgi birikimi ve tecrübesi ile sonuç odaklı bir çok başarılı projeye imza atan 5M’in bu konuda yaptığı çalışmaları şöyle özetleyebiliriz;
 • Abone türleri ve tarife türlerinin bölgesel olarak tasnifi, düzenlenmesi ve uygunluğunun kontrolü
 • Abone türü ve tarife bilgilerinin sadeleştirilmesi ve abonelerin tarife değişikliklerinin yapılması (Tarife çalışmalarının tahakkuk kayıplarının tespitine katkısı oldukça yüksek olabilmektedir.)
 • Sayaç okuma kodlarının gözden geçirilmesi, süreci aksatan kodların revizyonu ve süreç düzenlenmesi
 • Okuma kodları sonrası gerekli aksiyon adımlarının ve ilişkinin gözden geçirilmesi ve gerekirse revizyonu
 • Okuma ekiplerinin bölgesel bazda zorluk dereceleri belirlenerek performans kriterlerinin belirlenmesi, ölçülmesi, belirli periyotlarda takibi ve gerekli yönlendirme adımlarının oluşturulması
 • Sayaç marka model çalışmaları ve kayıplara neden olabilecek eski sayaçların değişim süreçlerinin ve yöntemlerinin belirlenmesi, takibine yönelik adımlar
 • Sayaç bilgileri ve abone tüketim dataları ile izleme ve denetim sağlanması gereken alanların tespiti
 • Abone durum kodlarının gözden geçirilmesi ve durum kod değişimlerinin tahakkuka etkilerinin incelenmesi
 • Kayıp kaçak organizasyonunun süreçlerinin elden geçirilmesi ve gerekirse iyileştirilmesi
 • Okumalar, abone adres dataları ve Uavt eşleştirmeleri ile saha kaçak kontrol çalışmalarının yönlendirilmesi
 • Okumaya engel oluşturan verilerin düzenlenmesine yönelik veri çalışmaları ile gerektiğinde saha ekiplerinin yerinde incelemesinin ve revize edebilmesinin sağlanması
 • Gelir kodlarının gözden geçirilmesi ve hatalı tanımlamaların revizyonu
 • İş emirleri yapısının, türlerinin ve genel kurgunun gözden geçirilmesi. Gerektiğinde revizyonu.
 • Okuma sonuçlarına, sayaç durumlarına ve abone durumlarına göre üretilen iş emirlerinin kontrolü ve düzenlenmesi
 • Özel abone guruplarına (sanayi, okul abonelikleri, üniversite, askeriye, cami, ücretsiz abonelikler, belediyeler ve diğer resmi kurumlar gibi) özel tahakkuklaştırma adımlarının gözden geçirilmesi ve revizyonu
Kurumun verdiği hizmetin türüne ve etki alanına göre bu çalışmalar genişleyebilmektedir. Çalışmanın kapsamı odaklanılan konuların yine başka birimlere ve paydaşlar ile ilişkisine göre de değişebilmektedir. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda, Tahakkuk Arttırıcı Çalışmalar veya Gelir Arttırıcı Çalışmaların (GAÇ) kurumun ana iş yapış şeklini ve yaklaşımını olumlu anlamda değiştirdiği ve kalıcı tahakkuk artışlarının sağlandığını çokça tecrübe ettik.

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.