Eğitim İhtiyaç Analizi Çözümlerimiz

Bir kurumun bilgi ve tecrübesinin artması, kurumsal kabiliyetlerin geliştirilmesi, personelin kendini yenilemesi, farklılaşması, eğitim ve gelişim imkanlarının sunumuyla mümkün olabilmektedir.

Eğitim ihtiyacın belirlenmesi ve bu ihtiyaca uygun eğitimin gerçekleştirilmesi eğitimle elde edilmek istenen faydaya ulaşılmasında son derece önemlidir.
Ne Durumdasınız?
 • Eğitimlerimiz etkin bir şekilde planlanabilmekte midir?
 • Eğitimlere yeterli bütçe ayrılabilmekte midir?
 • Eğitimler belirlenen bütçeye göre doğru bir şekilde yapılabilmekte midir?
 • Eğitimlerden tüm personel yararlanabilmekte midir?
 • Eğitimlerden sürekli aynı personel mi yararlanmaktadır?
 • Eğitimler personelin spesifik ihtiyaçlarını karşılayabilmekte mi yoksa genel kapsamlı mı olmaktadır?
 • Herkesin farklı konularda eğitim talepleri olduğunda bu talepler ortak bir noktada toplanabilmekte midir?
 • Ücretsiz eğitim veren kaynaklar araştırılmakta mıdır?
 • Kurum içi eğitmenler mevcut mudur?
 • Kurum içi eğitmenler teşvik edilip yetiştirilmekte midir?
 • Kurum içi verilen tüm eğitimler kayıt altında mıdır? Kurumun eğitim birimi dışında verilen eğitimler takip edilmekte midir?

Eğitim Kataloğuna Göre Eğitim İhtiyaçlarınızı Birlikte Tespit Edelim

Personelden gelen talepler doğrultusunda analiz yapılır, eğitim ihtiyacı tespit edilir.
5M Eğitim İhtiyaç Analizi

Biz Ne Yaparız?

Kurumunuzu en iyi siz tanırsınız. Biz sizin işlerinize yardımcı olmak için eğitim birimi ile birlikte kurumunuzu anlar, mevcut işleyişini sizinle tartışıp, eski uygulamalarınızı inceleyip işe başlarız.

Sizin yapınıza uygun bir ihtiyaç analiz anketini sizinle birlikte oluştururuz. Bunun sizlerle birlikte mümkünse tüm personele uygulanmasını sağlarız. Sonuç verilerini detaylı bir şekilde analiz eder, eğitim kataloğunu oluşturur, kurum içi sürdürülebilir bir eğitim siteminin oluşturulması için kurumunuza özgü bir altyapı öneririz.

Personelinizin Hangi Eğitimleri İstediğini Tespit Edelim

Tüm personele uygulanmak üzere kuruma özgü bir eğitim ihtiyaç anketi oluşturulur ve personel taleplerinin standart bir yapıda toplanması ve gruplanması sağlanır.

Kurumsal Olarak Sürekli Kullanabileceğiniz ve Eğitimleri Planlayabileceğiniz bir Eğitim Kataloğu Oluşturalım

Sonraki süreçlerde bir sistem oluşturulması ve bunun sürdürülebilir bir yapıda olması için personel ihtiyacı tespit edilirken sunulacak ve sürekli geliştirilecek bir eğitim kataloğu oluşturulur.

Eğitime Yüksek Bütçeler Harcamak Yerine Kendi Daha Verimli Eğitimler Verebileceğiniz Bir Altyapı Oluşturalım

Kurum içi eğitmen altyapısı oluşturulması için kuruma özgü bir altyapı önerilir. Bu altyapıya göre eğitimler ve eğitmenlere yönelik standart bir eğitim geliştirme programı oluşturulur. Bu eğitimlerin sonraki süreçlerde eğitim planına dahil edilmesi sağlanır.

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.