Abone Yönetim Süreçlerinin Analizi ve Tasarımı Çalışmalarımız

Abone Yönetiminin etkin bir şekilde yönetilebilmesinde aksayan ve verimliliği düşük süreç adımlarının tespit edilmesi, yeni teknik ve teknolojiler ile iyileştirilmesi ve bu değişimin bir kurum felsefesine dönüşmesi oldukça önemlidir.
Abone Süreçlerine Hakim ve Deneyimli Ekibimiz İle;
  • Tüm süreçlerin veya vaka bazlı olarak verimliliği düşük ve darboğaz oluşan süreçlerin analizi, çizimi ve check-up’ı
  • Süreç iyileştirme önerileri ve fizibilite çalışmaları (Maliyet, işgücü ihtiyacı veya dengesi, mevzuata ve yasalara uygunluğu vb)
  • Süreç iyileştirme için organizasyonel ve teknik altyapının kurgulanması, tedariği ve takibi
Çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca süreç çizimlerinin yapılması, kritik sürelerin tespiti, analizleri, sürecin performans takiplerinin yapılması adımlarının tamamı manuel yapılabildiği gibi 5M tarafından geliştirilen Sigma Süreç Tabanlı Yönetim Yazılımı desteği ile de daha etkin yönetilebilmektedir.
5M Abone Yönetim Süreçleri

Aksayan Süreçleri Belirle >> Analiz Et >> Fizibilitesini Yap >> İyileştir >> Takibini Yap

Etkin müdahale sonrasında net bir şekilde verimlilik artışı sağlandığını gördüğümüz Abone Yönetimi süreçlerine örnek vermek gerekirse;
Çalışma Yaptığımız Örnek Abone Yönetim Süreçleri
  • İlk abonelik süreçleri
  • Endeks okuma süreçleri
  • Borç takip süreçleri (Borçtan kesim, SMS, Borçlu Arama, İhtarname, Ön Takip süreçleri)
  • Kaçak ve usulsüz kullanım tespit ve müdahale süreçleri
  • İş emirleri süreçleri
  • Veri kalitesi ve veri güncelleme ile ilgili süreçler

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.