Süreç Analizi ve Haritalama Çözümlerimiz

Süreç, belirli girdi veya girdileri belirli işlemlerden geçirip, katma değer ekleyerek müşteri için bir çıktı/sonuç/hizmet üretmektedir. Süreçler, bir kurumun birbirine bağlı ve iç içe geçmiş damarları gibidir. Bu nedenle süreçlerin belirlenmesi, doğru biçimde tanımlanması ve ilişkilerin hiyerarşik olarak ortaya konulması, her bir sürecin kurumsal amaçlara ve hedeflere ne şekilde ve hangi düzeyde katı sağladığını tespit etmek açısından önemlidir.

Süreç Analizine Neden İhtiyaç Duyarız?

Son yıllarda gittikçe daha da önemli hale gelen süreç yönetimi, birçok kurum tarafından gerek kurumsallaşmayı sağlamak gerekse de yönetimin fonksiyonlarını etkinleştirmek amacıyla yoğun bir şekilde gündeme alınmaya başlamıştır. Aşağıdaki yer alan sorulara verilen cevaplar, süreç analizi çalışmasının kurumlar için ne derece gerekli olduğu konusunda önemli ipuçları sunmaktadır;
Kurumunuz İçin Ne Derece Gerekli
  • Bir işin nasıl yapılacağı yazılı olarak tanımlanmış mı?
  • İşler yapılırken sık sık aksaklıklar yaşanıyor mu?
  • İşleriniz çoğu zaman sahipsiz ve ortada kalıyor mu?
  • İşlerde bir aksaklık meydana geldiğinde işi sahiplenen oluyor mu? Yoksa hep birileri mi suçlanıyor?
  • Bir işin başlaması için başka bir işin bitmesi bekleniyor mu? Bekleme süresi normalden uzun mu?
  • Süreçlerin girdileri-çıktıları ve kapsamı belirli mi?
  • İşlerin birbiriyle ilişkisi belirli mi?
  • İşleriniz ilişkili olduğu işler (müşteri – tedarikçi ilişkisi) belirli mi?
  • İşlere ilişkin performans göstergeleri ve hedefler belirlenmiş mi?
5M Süreç Analizi ve Haritalama Çözümleri

Süreçlerini Birlikte Analiz Edelim

Süreç analizi ve haritalamanın doğru biçimde yapılabilmesi için en kritik husus bu çalışmaların masa başında ve form doldurtularak yapılmasından ziyade sahada, işi yapan kişilerle ve mümkünse işin yapıldığı yerde gerçekleştirilmesidir. 5M’ in süreç analizi ve süreç haritalama yaklaşımı “İş, en iyi yapıldığı yerde ve işi yapan kişilerle birlikte tanımlanır ve analiz edilir” şeklindedir. 5M, bu yaklaşım ve 20 yılı aşkın süredir sahip olduğu deneyim çerçevesinde, şimdiye kadar olduğu gibi kurumlarda (özel ve kamu) süreç analizi ve süreç haritalama çalışmalarını yerinde (sahada) ve doğrudan süreçle ilgili kişilerle yaptığı ayrıntılı çalışmalar neticesinde gerçekleştirmektedir.

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.