Çalışan Memnuniyeti ve Kurum Bağlılığı Analizi Çözümlerimiz

Çalışan memnuniyeti ve kurum bağlılığı çalışmaları; çalışanların kurumdan memnun olup olmadığı konuları ortaya çıkarmak, bu konulara yönelik iyileştirme planları oluşturmak, çalışanların kurumsal bağlılığını ölçümlemek için yapılmaktadır. Kurum bağlılığından kasıt çalışanın sadece kurumda kalmasını değil, çalıştığı süre içerisinde kuruma katkı yapmaya, fayda üretmeye istekli ve motive olmasını da içermektedir. Çalışanın kuruma bağlılığı direkt olarak iş verimliliğine yansıyarak iş performansına da etki etmektedir. Bu çalışmaların doğru bir şekilde ve yöntemde yapılması kurumlar için önemli kazanımlar sağlamaktadır.

Kamu kurumlarında mevzuat çerçevesinde çalışanların şart ve koşulları belirlenmiş olsa da iş verimliliğinin sağlanması açısından çalışan memnuniyeti ve kurum bağlılığı analizlerinin önemli katma değer sağladığı görülmüştür. Çalışan yapınız veya sayınız ne olursa olsun bu tarz analizler kurumunuzu ileriye taşıyacaktır.
Biz Ne Yaparız?
 • 5M tarafından oluşturulmuş ve yaklaşık 15 yıldır uygulanan bir analiz altyapısını kurumunuza özgü bir şekilde uyarlarız.
 • Yapılacak olan çalışmanın sağlıklı bir sonuç üretebilmesi için gerekli altyapıyı hazırlarız.
 • İlgili birimlerinizle birlikte sahada uygulamasını gerçekleştiririz.
 • Kişilerin fikirlerini rahatça beyan edebileceği kimliklerini açığa çıkarmayan bir yöntemle verilerin toplanmasını sağlarız..
 • Anket verilerini analiz sistemlerine gireriz.
 • Anketi tüm boyutlarıyla analiz ederiz.
 • Tüm boyutlarıyla kapsamlı bir analiz raporu ve sunumu hazırlarız, takdim ederiz.
 • Analiz sonuçlarına ilişkin bir iyileştirme planı oluştururuz.
 • Analiz sonuçlarının çalışanlarla paylaşımına yönelik bir yöntem belirler ve çalışanlarla paylaşımını sağlarız.
5M Çalışan Memnuniyeti ve Kurum Bağlılığı Çalışması

Çalışanlarınızın Beklentilerine Göre Kurumunuzu Şekillendirin, İş Verimliliğini Arttırın

5M tarafından yapılan birçok analiz çalışmasında çalışanları memnun olmadığı çok basit hususların çözümlendiğinde çalışanlar açısından önemli bir motivasyon sağladığı görülmüştür. Aynı şekilde bu çalışmaların periyodik olarak yapılarak ölçümlenmesi, sonuçlarına yönelik iyileştirme planlarının oluşturulması ve bunların çalışanlarla çeşitli yöntemlerle paylaşılmasının da son derece önemli kurumsal kazanımlar sağladığı görülmüştür.

Kurum Dışı Bağımsız Bir Kurum Tarafından Yapılması Neden Önemlidir?

Bu çalışmaların çalışanlara güven verilerek ve aşağıdaki hususlara riayet edilerek yapılması önemlidir.
Neler İle Karşılaşırsınız
 • Analizlerin doğru bir şekilde ve bilimsel bir altyapıyla gerçekleştirilmesi
 • Çalışanların kimliklerinin ortaya çıkmasına yönelik kaygılarının giderilmesi ve fikirlerini rahatça ifade etmelerinin sağlanabilmesi
 • Çalışma sonucunda belirtilen fikirler ve yazılan ifadelerle ilgili olarak güvence verilmesi
 • Sonuçların bağımsız ve tarafsız bir göz ile değerlendirilerek iyileştirme amaçlı kullanılmasının sağlanması

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.