Amaçlar Hedeflere Işık Tutar

Hedef belirlemek önemli iş. Hele doğru hedef belirlemek büyük bir iş. Zira doğru belirlenmiş bir hedef, bizi varmak istediğimiz sonuçlara götürmede önemli bir referans noktası ve elde etmek istediğimiz çıktı ve sonuçların bir temsili mahiyetindedir.

Öyleyse doğru hedefi nasıl belirleriz? Ya da ne yaparsak doğru hedef belirlemiş oluruz? Esasında bu sorunun cevabı çok zor, girift ya da uzun süre düşünmeyi gerektirmeyecek kadar basittir. Doğru hedef belirlemenin en önemli unsurlarından biri “AMAÇ” tır.  Amaçlar net biçimde ortaya konuldukça, hedefler de o denli doğru ve geçerli olacaktır. Daha kısa bir ifade ile amaçlar, “NiÇİN” lerimizdir ve nedenselliği ortaya koyar. NİÇİN o işi yaptığımız, “NİÇİN” o şekilde yaptığımızdır. Diğer yandan amaçlar “NE” lerimizdir. İş sonunda “NE” elde etmeyi umduğumuzdur. Ne ve niçinlerimizi ortaya koyarsak, hedefleri belirlemek de gayet basitleşir ve o denli isabetli olur.

Konuyu çok dallandırıp budaklandırmadan örneklemeye çalışalım. Örneğin yaptığımız herhangi bir işle ilgili olarak genel manada çoğumuzun aklına gelen ilk husus o işten mümkün olduğunda fazla / çok sayıda yapmak olmaktadır. Peki, gerçekte böyle mi olmalıdır? Yani gerçekten amacımız bu mudur? Ne olursa olsun ne kadar çok çıktı üretirsek o kadar başarılı mı sayacağız kendimizi? Yani amacımız sadece ve sadece çok sayıda çıktı elde etmek midir? Peki, çok sayıda çıktı üretelim derken hata oranlarımız artarsa ne olacak? Evet, belki birim zamanda çıktı sayımızı 2 katına çıkartabileceğiz ancak hata oranımız 3 katına çıksa da hala kendimizi başarılı sayacak mıyız? Kim böyle bir sonucu kabul edebilir? Elbette kimse etmez, edemez. Zaten edilmesi de mümkün değildir. Öyleyse amaçların iyi saptanması gerekir. Belki de amacımız, bu örnek için birim zamanda daha çok çıktı üretirken aynı zamanda hata oranlarımızı da azaltmak olmalı. Amacımız net, belirgin ve kapsayıcı ise alacağımız aksiyonlar da ona göre şekillenir. Ne istediğimizi netleştirirsek, gerisi bunu sayısal ifadelere aktarmaya yani hedefe dönüştürme işinden başka bir şey değildir. Elbette hedeflerin belirlenmesinde amaçların dışında başka etkenler de vardır. Ancak amaçlarımız bu etkenler arasındaki en önemli ve belirleyici olanıdır ve amacınız yoksa hedefiniz sayısal sonuçlar elde etmekten başka pek bir işe yaramayacaktır.